Virtuelni Muzej Izbjeglica

Podelite svoju priču

„Poznavanje istorije jeosnova za budućnost“

Budućnost počinje sa prepoznanjem prošlosti. Masovno odlaženje izbeglica tokom zadnjeg rata na Kosovu je suštinski deo prošlosti i naše sadašnjosti, imajući u obzir da oko 1 milion ljudi su udaljeni od njohovih kuća. Medjutim, i dalje nedostaje memorija i dokumentacija izbegličkih iskustava dajući značaj samo ispovesti heroja I boraca. Ispovesti ljudu ostaju i dalje tihi u nedostatku prostora da bi se čuli.

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo, kao posvećena organizacija u procesu suočavanja sa prošlošću u regionu, u toku je stvaranja virtuelnog muzeja za izbeglice. Ovaj muze će doprineti u upoznavanju simbolike patnje civila od svih etničkih grupa, tokom rata na Kosovu. Takodje, putem ove inicijative nameravamo da stimulišemo javnu i sveobuhvatnu debate i da povećamo društvenu empatiju otkrivajući različite priče.