Ibrahim Gashi

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Ibrahim-Gashi.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Ibrahim Gashi (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, IB= Ibrahim Gashi IG: Ja sam Ibrahim Gashi iz sela Privode. Sada imam 69 godina. Bilo je proleće a mi smo govorili „krvavo doba“. Proleće 1998 godine je mirisalo na krv. Kod nas na Kosovu doba su dolazila krvava kao da su ih donosili varvari. Bila su to teška doba za nas na kosovu. Proleće olova i baruta je bilo ono 1999 kada je varvarska ludost dovela do toga da smo...

Mersie Kameri

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Mersie-Kameri.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Mersia Kameri (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, MK=Mersia Kameri MK: Ja sam Mersie Kameri. Rođena sam 1963 godine. Imam petoro dece. Imam supruga. Mi smo živeli kao izbeglice 18 godina. Bili smo u Skoplju. BG: Možete li da mi kažete nešto više o situaciji kada ste saznali da treba da napustite kuću i odete za Makedoniju? MK: Kada je tako krenuo rat, uplašili smo se, i otišli za Skoplje. Sada kad se po malo setim kako smo gledali kako su...

Blerina Muqolli

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Blerina-Muqolli.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Blerina Muqolli (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, BM=Blerina Muqolli BG: Možeš li nešto kazati o sebi? BM: Da. Onda, ja sam Blerina Muqolli. Dolazim iz Peći, srednju i osnovnu školu sam završila u Peći, zatim sam nastavila sa studijama na fakultetu “Hasan Prishtina” ovde u Prištini, na smeru novinarstva na Filološkom fakultetu. Radila sam kao novinarka na jednoj televiziji i jednim novinama. Već dve godine i nekoliko meseci sam u organizaciji “TOKA” gde se bavim sa nekoliko različitih projekata...

Dardan Hoti

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Dardan-Hoti.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Dardan Hoti (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, DH=Dardan Hoti BG: Možeš li mi reći nešto o sebi? DH: Ja sam Dardan, Dardan Hoti, i ja sam... ljudima je to sada jasno: novinar po profesiji, ali trenutno radim kao organizator i producent. Dakle, ima već osam godina da se bavim ovim poljem medija, gde uglavnom kombinujem medije sa human rights, naime, ljudskim pravima; koristeći medije i za borbu za ljudska prava. Trenutno radim za televiziju Dukađini... eto, ne znam šta...

Fatlum Sadiku

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Fatlum-Sadiku.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Fatlum Sadiku (sagovornik) Skracencine: BG=Bjeshka Guri, FS=Fatlum Sadiku BG: Možeš li da nam kažeš nešto o sebi na početku? FS: Da, ja sam Fatlum. Fatlum Sadiku iz Mitrovice. Ja sam generacija 1987. Više ili manje moj život obuhvata stanovanje u različitim mestima. Kako sam rekao dolazim iz Mitrovice, ali rat i posleratni period su diktirali da sam i dan danas završio u Vučitrnu. Svoje studije sam prethodne godine definitivno završio u Istambulu u oblasti političkih nauka i međunarodnih...

Fjolla Dumani

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Fjolla-Dumani.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Fjolla Dumani (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, FD= Fjolla Dumani BG:Možeš li da nam kažeš nešto o sebi? FD: Ja sam Fjolla Dumani. Živim u Prištini. Rođena sam i odrasla u Prištini. Sada radim kao nastavnica u jednoj međunarodnoj školi. Mnogo volim svoj posao jer radim sa decom, sa decom sa Kosova i decom iz drugih zemalja ... i imam volju da doprinesem celom svetu. Tako sam možda i pronašla zanimanje gde sam želela da nešto promenim za celi...

Gent Muhaxheri

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Gent-Muhaxheri.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Gent Muhaxheri (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, GM=Gent Muhaxheri GM: Ja sam Gent Muhaxheri, imam 29 godina. Radim kao freelance make-up umetnik. BG: Da li se sećaš nečega iz poslednjeg rata na Kosovu? GM: Da normalno. Kada je počeo rat ja sam imao 9 godina. Tokom rata sam napunio 10 godina u mesecu aprilu. Sećam se puno stvari; sećam se vremena na početku rata i kada smo krenuli da gledamo na vestima šta se dešava, šta se dešava u Drenici....

Lavdi Zymberi

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Lavdi-Zymberi.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Lavdi Zymberi (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, LZ= Lavdi Zymberi BG: Recite mi nešto o sebi? LZ: Da. Ja sam Lavdi Zymberi. Imam 30 godina. Ja sam iz Gnjilana. Sada sam se preselila u Prištinu, gde živim i radim. BG: Da li se sećaš nečega iz rata? Koja su tvoja prva sećanja? Kakvo je bilo stanje? LZ: Da. Ja sam imala 11 godina u toku rata. Dovoljno stara da bih zapamtila mnogo stvari. Znam da sam, možda, datume počela da zaboravljam......