Suzana Aliu Krasniqi

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/12/Suzana-Aliu-Krasniqi-1-online-audio-converter.com_.mp3 Bestar Krasniqi (osoba koja intervjuiše) Suzana Aliu Krasniqi (sagovornik) Skracenice: BK= Bestar Krasniqi, SAK= Suzana Aliu Krasniqi   BK: Možete li nam reći nešto o sebi? SAK: Da, svakako. Ja sam Suzana Krasnići, po zanimanju sam agronom. BK: Suzana, kako vidite devedesete? SAK: Da, 90-ih sam još uvek bila student, dok sam 93. godine tek završila studije i imala sam nadu da ću odmah početi da radim i na taj način vratiti dug porodici. Ali desilo se upravo suprotno, tokom 93,94,95 godine dogodilo se da su...

Elife Maxhuni-Hoti

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/12/Elife-Maxhuni-Hoti-online-audio-converter.com_.mp3   Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Elife Madžuni - Hoti (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, EM=Elife Madžuni-Hoti   BG: Možete li se predstaviti? EM: Ja sam Elife Madžuni- Hoti, rođena sam u gradu Vučitrnu. Sa 18 godina, u martu 1999. godine, u vreme kada sam napunila 18 godina, bila sam u tinejdžerskim godinama kada je izbio rat, to je bilo novo iskustvo za vrlo mlado doba. Iseljenje od strane srpskih snaga bilo je pomalo čudno. BG: Sjećate li se atmosfere koja je vladala pre početka rata? EM: Živela sam u...

Rasim Alija

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Rasim-Alija.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Rasim Alija (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, RA= Rasim Alija RA: Završio sam Master na temu političkih nauka, civilnog društva i lokalnog razvoja. Radim u Prištini. Po poreklu sam iz jednog sela u Đakovici ali živim i stanujem u Prištini. Radim u Institutu za demokratiju i razvoj. Na poziciji sam istraživača i analitičara politika. Toliko. BG: O ratu, koja su tvoja prva sećanja? RA: U stvari, kada su u pitanju sećanja iz rata, ili kad god se govori o ratu,...

Zoran Maksimović

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Zoran-Maksimovic.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Zoran Maksimović (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, ZM= Zoran Maksimović ZM: Ja sam Zoran Maksimović, rođen sam 31 decembra 12 meseca 1971 godine u Uroševcu. Za vreme pre rata živeli smo mnogo dobro sa komšije albancima, nije imalo nikakvih problema. Međuvreme taj rat što je bilo morali smo da napustimo naše kuće, jer tako je bila situacija i komšije smo rekli da nećete da možete da opstanete za dalje i tako smo mi , napustio sam ja znači juna meseca...

Myrvete Guri

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Myrvete-Guri.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Mirvete Guri (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, MG=Mirvete Guri BG: Jer možeš na početku da kažeš nešto o sebi? MG: Ja se zovem Mirvete Guri. Radim u srednjoj stručnoj školi. Po profesiji sam biolog. BG: Možeš li da kažeš nešto oko toga kako je krenuo rat? MG: U vreme kada je počeo rat ja… bila je prva godina gde sam ja krenula da predajem kao nastavnica u osnovnoj školi u selu i negde pri kraju rata krenuli smo da napuštamo Kosovo...

Festim Avdyli

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Festim-Avdyli.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Festim Avdyli (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, FA= Festim Avdyli FA: Ja sam Festim Avdyli, rođen u Prizrenu. Pravni fakultet, na smeru Međunarodni master. Sada živim u Prizrenu. Ovde radim. Moja pasija su književnost i poezija iako sam diplomirao u potpuno drugom smeru. Dobro, uglavnom dobro. BG: Molim te možeš li nam kazati nešto o ratu. Kako ga pamtiš? FA: Tokom rata, kada je počeo 1999 godine, i kada se završio... pre nego je završen, kao i milion Albanaca, i...

Daut Qulangjiu

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Daut-Qulangjiu.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Daut Qulangjiu (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, DQ= Daut Qulangjiu DQ: Ja sam Daut Qulangjiu, ja sam urednik emisije na romskom jeziku na televiziji Kosova. Kao novinar radim od 2002 godine, na jednoj radio stanici sam počeo novinar a 2003 je bio konkurs za novinara I za formiranje redakcije na romskom jeziku na Radio i televiziji Kosova. Ja sam konkurisao, i primljen sam na početku kao novinar u ovoj redakciji a posle dve godine sam postao urednik emisije...

Albert Lekaj

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Albert-Lekaj.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Albert Lekaj (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, AL=Albert Lekaj AL: Ja sam Albert Lekaj. Radim kao dizajner. Dolazim iz opštine Klina. Sin Ane i Leke (smeh). BG: Sećaš li se nečega iz perioda rata? AL: Da. Iako sam imao samo 7 godina, tako da imam neka sećanja... nešto što sam manje više i sam preživeo, ali, i onoga što sam čuo od članova porodice. Sećam se posete jednog tatinog prijatelja koji je tada rekao mom ocu da je krenulo sa...

Valbona Bylykbashi

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Valbona-Bylykbashi.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Valbona Bylykbashi (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, VB= Valbona Bylykbashi BG: Kaži mi nešto kratko o sebi? VB: Da. Ja sam Valbona Bylykbashi. Živim u Prištini. Radim kao menadžer u jednom obdaništu ovde u Prištini. BG: Kaži mi nešto o ratu, čega se sećaš kada je sve krenulo? VB: O ratu? Svakako. Rat je mnogo nas pogodio. I mene jedan deo, imam i ja jednu priču o ratu. Na početku da krenem kako smo morali da napustimo kuću, kao i svi...

Nita Zeqiri

https://museumofrefugees-ks.org/wp-content/uploads/2020/05/Nita-Zeqiri.mp3 Bjeshka Guri (osoba koja intervjuiše) Nita Zeqiri (sagovornik) Skracenice: BG=Bjeshka Guri, NZ=Nita Zeqiri BG: Kaži mi nešto kratko o sebi? NZ: Ja sam Nita Zeqiri. Malo više se bavim umetničkim fotografijama, malo manje sa filmom. Istovremeno radim i na osnaživanju mladih. BG: Možeš li da mi ispričaš nešto o ratu kao i o situaciji koja je prevladavala u tom vremenu? Tvoja prva sećanja. NZ: Ja sam imala negde oko 9-10 godina u tom periodu kada je počeo rat na Kosovu. Tada sam živela u Severnoj...